Energiafgifter

Naturgas Fyn Distribution er som naturgasdistributør registreret i henhold til Naturgasafgiftsloven og opkræver som registreret virksomhed afgifter i det omfang det følger af gældende lovgivning.

Afgifterne på naturgas opkræves af Naturgas Fyn Distribution A/S på vegne af SKAT.

2010

2011

 2012

2013

2014

Energiafgiften

2,270 kr/m3

2,311 kr/m3

2,353 kr/m3

2,795 kr/m3 

2,845 kr/m3

CO2-afgiften

0,351 kr/m3

0,357 kr/m3

0,364 kr/m3

0,370 kr/m3 

0,377 kr/m3

NOx-afgift

0,008 kr/m3

0,008 kr/m3

0,040 kr/m3

0,040 kr/m3 

0,041 kr/m3

Nødforsyningstarif

0,02881 kr/m3

0,00815 kr/m3

0,00815 kr/m3

Gas PSO-afgift

0,01702 kr/m3

0,01702 kr/m3

 

Fra 2014 omfatter energiafgiften også forsyningssikerhedsafgift for fossile brændsler.
 

For eventuel godtgørelse af afgifter henvises til SKAT.

 

 For installationer med motor gælder følgede afgifter pr 01.01.2014

Naturgasafgift       

2,845 kr/m3

CO2 afgift

0,377 kr/m3

NOx afgift

0,144 kr/m3

Methanafgift

0,065 kr/m3

Nødforsyningsafgift

   0,00815 kr/m3

Nødforsyningstarif for ikke-beskyttede kunder 0,00547 kr/m3

 

Opdateret 26. februar 2014